SoundCheck Nederland

Disclaimer

Soundcheck Nederland (Kamer van Koophandel: 16088189), hierna te noemen Soundcheck Nederland, verleent u hierbij toegang tot soundcheck-nederland.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Soundcheck Nederland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op soundcheck-nederland.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Soundcheck Nederland.

Beperkte aansprakelijkheid

Soundcheck Nederland spant zich in om de inhoud van soundcheck-nederland zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op soundcheck-nederland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Soundcheck Nederland.

In het bijzonder zijn alle prijzen op soundcheck-nederland.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op soundcheck-nederland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Soundcheck Nederland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Soundcheck Nederland. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Soundcheck Nederland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.